2019. Október 23. Gyöngyvér, János, Gyöngyi

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Vagyongazdálkodás
   Panoráma

Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Közterület-felügyelet
A közterület-felügyelet feladata a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása:
 
1.4.1. a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
1.4.2. a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
1.4.3. közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
1.4.4. közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
1.4.5. közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
1.4.6. közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
1.4.7. közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
1.4.8. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése,
1.4.9. a közterületen a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartásának ellenőrzése, jogszabálysértés esetén eljárás kezdeményezése,
1.4.10. a törvényben meghatározott feladatai ellátása során jogszabálysértő tény, tevékenysége, mulasztás észlelése, tudomására jutása esetén intézkedés vagy intézkedést kezdeményezése,
1.4.11. közreműködés önkormányzati rendezvények helyszíneinek biztosításában,
1.4.12. az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
1.4.13. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
1.4.14. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
1.4.15. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
1.4.16. ágazati statisztikák készítése, statisztikák összegyűjtése, összesítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése,
 

 
Városház tér 2. II. em.


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása
Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek